Dự án điện mặt trời hòa lưới 57,375kwp – 3 pha tại Bản Phủ – Điện Biên

Dự án điện mặt trời hòa lưới 57,375kWp hoàn thành trong 7 ngày với 4 nhân công từ khâu lắp đặt vận chuyển đã hoàn thành tại Bản Phủ – Điện Biên,

Thông tin về dự án:

  • Công suất: 57,375 kWp
  • Số lượng tấm pin: 135 tấm pin Longi Mono Halfcell 425 Wp
  • Sản lượng điện tạo ra: 80.700 kWh/năm
  • Lượng CO2 giảm thải: 76,5 tấn/năm

 

 

 

 

 

 

Trả lời