Dự án điện mặt trời hòa lưới 3P 50,16 kwp

Dự án 50,16kwp hoàn thành trong 6 ngày với 5 nhân công từ khâu lắp đặt vận chuyển đã hoàn thành tại Koi Caffe – Thái Nguyên, Dự án Điện mặt trời hòa lưới 50kw - 3P tại Koi Cafe - TP.Thái NguyênThông tin về dự án:

  • Công suất: 50,16 kWp
  • Số lượng tấm pin: 152 tấm pin 330 Wp
  • Sản lượng điện tạo ra: 65.000 kWh/năm
  • Lượng CO2 giảm thải: 59,4 tấn/năm

 

 

 

 

 

Trả lời