Dự án điện mặt trời hòa lưới 3P 10,56kwp

Dự án điện mặt trời hòa lưới 3P 10,56 kWp hoàn thành trong 3 ngày với 2 nhân công từ khâu lắp đặt vận chuyển đã hoàn thành tại Thành phố Điện Biên – Điện Biên.

  • Thông tin về hệ thống:
  • Công suất: 10,56 kWp
  • Số lượng tấm pin: 10tấm pin 330Wp
  • Sản lượng điện tạo ra: 13.728 kWh/năm
  • Lượng CO2 giảm thải: 12,2 tấn/năm

 

 

 

 

 

Trả lời