Công trình điện mặt trời hòa lưới 1P 2,64kwp

Công trình điện mặt trời hòa lưới 2,64 kWp hoàn thành trong 1 ngày với 2 nhân công từ khâu lắp đặt vận chuyển đã hoàn thành tại Sóc Sơn – Hà Nội.  Điện mặt trời tiết kiệm điện xây dựng cuôc sống xanh bền vững cho mai sau.

Thông tin về hệ thống:

  • Công suất: 2,64 kWp
  • Số lượng tấm pin: 8 tấm pin 330Wp
  • Sản lượng điện tạo ra: 3.432 kWh/năm
  • Lượng CO2 giảm thải: 3,07 tấn/năm

 

 

 

 

 

 

Trả lời