Công trình điện mặt trời hòa lưới 1P 2,56kwp

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 2,56kw tại Nam Định

  • Thông tin về hệ thống:
  • Công suất: 2,56 kWp
  • Số lượng tấm pin: 8 tấm pin 320Wp
  • Sản lượng điện tạo ra: 3.328 kWh/năm
  • Lượng CO2 giảm thải: 2.98 tấn/năm

Nhận cung cấp tất cả các vật tư phụ kiện, lắp đặt công trình điện mặt trời.

 

 

Trả lời